2017
Παιδικός Σταθμός, Βλυχό Λευκάδας

Το 2017 η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Βλυχού στη Λευκάδα. Η ΙΚΕΑ προσέφερε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως έπιπλα, παιχνίδια, είδη οργάνωσης, αποθήκευσης κ.α., μετατρέποντας τον σταθμό σε έναν χώρο νέο, λειτουργικό και ασφαλή για τα περίπου 27 παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4 ετών που φιλοξενούνται σε αυτόν και τους παιδαγωγούς τους.