2016
Παιδικός Σταθμός Θέρμης, Θεσσαλονίκη

Το 2016, η ΙΚΕΑ ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό και τη διαμόρφωση του παιδικού σταθμού Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, διαμορφώνοντας χώρους λειτουργικούς, ασφαλείς και ιδανικούς για τα παιδιά και τους δασκάλους τους.